Facebook    /    Twitter    /    LinkedIN    /    EN
Борлуулалтын хэлтэс
Г. Эрдэнэ
Борлуулалтын хэлтэс хариуцсан захирал
99900393
cso@landbridge.mn
Ж.Отгонтуяа
Борлуулалтын албаны дарга
94005616
sales@landbridge.mn
Т.Утхай
Борлуулалтын мэргэжилтэн
99905373
import1@landbridge.mn
Э. Буянбадрах
Борлуулалтын мэргэжилтэн
99901309
auto@landbridge.mn
Б.Халиунбаяр
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94007400
sales2@landbridge.mn
М.Энхзаяа
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94097484
logistics2@landbridge.mn
Э.Дашдэндэв
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94095484
import4@landbridge.mn
Д.Чанцалдулам
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94003656
project1@landbridge.mn
Н.Цогт
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94499917
import2@landbridge.mn
Таны амжилтыг бүтээлцэх баг
Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс
Б.Баттуяа
Харилцагчийн мэдээний мэргэжилтэн
94004676
tracing4@landbridge.mn
Б.Долгорсүрэн
Харилцагчийн мэдээний мэргэжилтэн
99169870
tracing1@landbridge.mn
Т.Дөлгөөн
Харилцагчийн мэдээний мэргэжилтэн
99168643
tracing3@landbridge.mn
Та хаягаа л хэл
Санал хүсэлт
Санал хүсэлт, гомдол гаргах : 94091454