Facebook    /    Twitter    /    LinkedIN    /    EN
Борлуулалтын хэлтэс
Ж.Отгонтуяа
Борлуулалтын албаны дарга
94005616
sales@landbridge.mn
Э. Буянбадрах
Борлуулалтын мэргэжилтэн
99901309
auto@landbridge.mn
М.Энхзаяа
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94097484
logistics2@landbridge.mn
Н.Батцэцэг
Борлуулалтын мэргэжилтэн
95726949
sales@landbridge.mn
Э.Дашдэндэв
Борлуулалтын мэргэжилтэн
94095484
import4@landbridge.mn
Таны амжилтыг бүтээлцэх баг
Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс
Б.Долгорсүрэн
Харилцагчийн мэдээний мэргэжилтэн
99169870
tracing1@landbridge.mn
Та хаягаа л хэл
Санал хүсэлт
Санал хүсэлт, гомдол гаргах : 94091454