Facebook    /    Twitter    /    LinkedIN    /    EN
Эрсдлийг март. Таны ачаа 100% даатгагдлаа.
2018 оны 3-р сарын 20. Мягмар гариг.     2006

ДААТГАГДСАН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛҮҮД

Харилцагч таны ачаа гадаад улсаас болон улс руу тээвэрлэлт хийлгэж эхэлсэн даруйд 100% даатгагдаж буй тул замд явж буй хөрөнгөндөө санаа чилээхгүйгээр гол бизнестээ бүрэн анхаарал тавих боломжоор хангагдлаа.

Бид харилцагчиддаа тээвэр логистикийн мэргэжлийн шийдлийг хүргэх эрхэм зорилгынхоо хүрээнд өдөр бүр суралцан, үнэ цэнэ, бүтээмжээ тасралтгүй нэмэгдүүлсээр 10 жилийнхээ ойг угтаж байна.

Ландбридж ХХК нь байгуулагдсан цагаасаа харилцагчдынхаа гадаад ачаа тээвэрт тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх замаар бизнесийн үр ашгийг нь нэмэгдүүлэхийг зорин ажиллаж ирсэн бөгөөд энэхүү зорилгын хүрээнд 2011 онд Монгол улсын тээвэр логистикийн салбарт анхдагчаар “ачаа тээврийн хариуцлагын даатгал / liability insurance”-ыг нэвтрүүлж байсан бол энэ жил мөн л салбарын компаниудаа тэргүүлэн өөрийн зуучлалаар тээврээ хийлгэж буй бүх ачааг “ачаа тээврийн даатгал / cargo insurance”-д хамруулж,  ХААН ДААТГАЛ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ.

Уг даатгалаар Монгол Улсаас гадаад орнууд руу, гадаад улс орноос Монгол Улс руу тээвэрлэгдэж буй ачаа бараанд тээвэрлэлтийн явцад учирсан хохирлыг дараах ерөнхий нөхцөлөөр нөхөн төлүүлэх боломжтой.

АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

 • Нэмэгдэл төлбөр, шимтгэлгүй
 • Эрсдэл болон зардлыг бууруулна
 • Бизнесийн өгөөжийг нэмэгдүүлнэ
 • Харилцагчийн хүсэлтээр “Даатгалын гэрээт баталгаа”-г гаргана

АЧАА ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

 • Тээвэрлэгдэж байгаа ачааны нэхэмжлэлийн үнийн дүн
 • Тээврийн зардал болон нэмэлт зардал

ДААТГАГДСАН ЭРСДЭЛҮҮД

 • Бүх төрлийн байгалийн гамшиг
 • Бүх төрлийн гэнэтийн аюул, осол
 • Ачилт бэхэлгээнээс үүдсэн эрсдэл
 • Тээвэрлэлтийн горим алдагдсанаас үүссэн эрсдэл
 • Хөлөг онгоц живэх, хөмрөх, эрэгт хайргадах
 • Газрын тээврийн хэрэгсэл хөмрөх, замаас гарах
 • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйлдэл, хулгай
 • Осол болсон боомт дээр ачааг буулгах
 • Тавцан дээрх ачаа давлагаанд цохиулах
 • Тээврийн хэрэгсэл гадаад обьекттой мөргөлдөх, шүргэлцэх (ус хамаарахгүй)
 • Ачааг хаях (Jettison): Агаарын хөлөг болон хөлөг онгоцны тэнцвэртэй байдлыг хангах үүднээс ачааг хаях
 • Ерөнхий дундаж (General Average): Үүссэн нөхцөл байдал нь  бусад ачаа болон хөлөг онгоцны аюулгүй байдалд заналхийлж байгаа тохиолдолд тээвэрлэлтийн замналыг өөрчлөх
 • Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт, аянга цахилгаан, гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Ачааг ачих, буулгах үед хөлөг онгоцны гадна учирсан аливаа хохирол (зөвхөн бүрэн сүйрэл хамаарна)
 • Хөлөг онгоц, агаарын хөлөг, тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг, агуулах, боомт зэрэг газруудад далай, нуур, голын ус болон борооны ус нэвтрэх

ДААТГАХГҮЙ АЧАА

 • Бэлэн мөнгө
 • Тэжээвэр мал болон зэрлэг амьтад
 • Тээврийн сав баглаа, чингэлэг
 • Тэсэрч дэлбэрэх ачаа
 • Хуулиар хориглосон эд зүйлс

ОНЦГОЙ, ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ЭРСДЭЛТЭЙ УЛС ОРНУУДААР ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ АЧААНД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОГДОХГҮЙ

Олон улсын Ачаа Тээврийн Нэгдсэн Хороо (JCC-Joint Cargo Committee)-с зарладаг жагсаалт*-д онцгой, өндөр зэрэглэлийн эрсдэлтэй гэж тусгагдсан улс орнууд

Үүнд: Зүүн Африк, баруун Африк, төв Африк, өмнөд Африк

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоор орж харна уу

ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА ӨӨРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

 • Даатгалын хугацаа нь ачааг тээвэрлэлт хийлгэж эхэлсэн цэгээс  хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх хүртэл үргэлжилнэ.

ӨӨРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

 • Ачааны эзэн даатгалын эрсдэл учирахад өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээтэй байна. Хохирол тус бүрийн эхний 300 ам долларыг өөрөө хариуцах ба үлдсэн төлбөрийг даатгалаас олгоно.
 • Хэсэгчлэн хулгайд алдагдсан нь тогтоогдвол 1000ам доллар хүртэлхийг даатгуулагч, үлдсэнийг нь даатгагч хариуцна.

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ НӨХЦӨЛҮҮД

 • Ачаанд даатгалын эрсдэл үүссэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээнээс гарсан хохирлын хэмжээг тодорхойлсон хувиар нөхөн төлбөр тооцогдоно
 • Нөхөн төлбөрийн дүнгээс өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээг хассан дүнгээр харилцагчид нөхөн төлбөр олгогдоно
 • Нэг удаагийн тохиолдлоор нөхөн төлбөр олгох дээд хэмжээ 2 тэрбум 500 сая төгрөг байна
 • Харилцагчаас даатгалын эрсдэлтэй холбоотой баримт, материалыг бүрэн хүлээлгэж өгснөөс хойш ажлын 22 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХОД ШААРДАГДАХ  БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Харилцагчийн хохирол нөхөн төлүүлэх тухай өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын тохиолдолыг баталгаажуулсан фото зураг, бусад нотлох баримтууд
 • Хохирлын шалтгаан, хэмжээ, зүйлийн тухай холбогдох мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан акт тодорхойлолт
 • Монголын Үндэсний Худалдаа Аж үйлдвэрийн Танхимын экспертийн дүгнэлт 
 • Шаардлагатай бусад баримтууд (Цагдаагийн газар, ОБЕГазар, Шүүх, Прокурор, Мөрдөн байцаах газар, холбогдох засаг захиргааны байгууллагын тодорхойлолт, дүгнэлт гэх мэт..,)

ДАРААХ НӨХЦӨЛҮҮДЭД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОГДОХГҮЙ

 • Бүрдүүлэх бичиг баримтыг даатгалын тохиолдол бүртгэгдсэнээс хойш ажлын 22 хоногийн дотор бүрдүүлж өгөөгүй
 • Даатгалын тохиолдол болсоныг нотлох боломжгүй
 • Санаатай үйлдлийн улмаас үүссэн, барааны ердийн элэгдэл, хэвийн  хорогдол, ууршилт зэрэг барааны  шинж чанараас шалтгаалан гарсан хохирол, гэмтэл, дутагдал
 • Бараанд учирсан эдийн засгийн хохирол
 • Даатгалын байгууллагатай тохиролцоогүйгээр даатгалын зүйлийг  нөхөн сэргээсэн зардал 
 • Тээврийн сав баглаа боодол, чингэлэгт учирсан хохирол
 • Улирлын шинжтэй бүтээгдэхүүний онцлогийг харгалзалгүй зориулалтын бус тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлүүлсэн (өвлийн улиралд 10.01– 03.01 хооронд хөлдөх, зуны улиралд 04.01- 08.31 хооронд хайлах уурших ачаа)
 • Гаалийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа эрсдэл, нэмэлт зардал
 • Даатгагдсан тээврийн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд заасан бусад тохиолдолуудБидэнтэй нэгдээрэй
Шинээр нэмэгдсэн
ТАНЫ АЧАА ЧАНАРААР БАТАЛГААЖЛАА
2018 оны 5-р сарын 24. Пүрэв гариг.     540
МТЗНХолбооноос тайлбар хүргүүлж байна
2018 оны 5-р сарын 24. Пүрэв гариг.     447
Эрсдлийг март. Таны ачаа 100% даатгагдлаа.
2018 оны 3-р сарын 20. Мягмар гариг.     2006
Шинэчлэн засварласан оффисдоо ажиллаж эхэллээ
2018 оны 2-р сарын 27. Мягмар гариг.     2965